ПРОМОЦИИ

4BLOCKm 4/13

Многостъпална потопяема помпа , подходяща за дълбоки сондажи и кладенци . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
1140.00 лв.

Водна помпа TOP2

Дренажна потопяема помпа за чиста вода . Подходяща за изпомпване на наводнени помещения , изби , шахти
300.00 лв.
всички промоции

X50X хоризонтален

-Този продукт е предназначен за вода до +100°С -Никога не превишавайте максималните работно налягане и температура на разширителния съд ; монтирайте подходящи за тази цел защити. -По време на монтаж използвайте подходящи дренажни системи, за да ограничите вреди причинени от течове от съда; -Подгответе подходящи дренаж и отдушник по време на монтаж -Конструктивно не сме предвидили мерки срещу въздействие на външни фактори като : транспортиране, вятър, земетресения. Монтиращия съда трябва да вземе това под внимание по време на монтажа. -Съблюдавайте действащите закони. Системата трябва да бъде редовно проверявана от квалифициран персонал. -Производителят няма да е отговорен за каквито и да е лични или материални вреди, причинени от този продукт. Ако той е монтиран неправилно. -Ако максималната температура и налягане се надвишават, производителят няма да носи отговорност и рекламациите няма да бъдат уважени. -Проверете дали течността е съвместима, ако тя е различна от вода. -Мястото където е инсталирана системата , трябва да е защитено: възможен достъп само от оторизиран персонал. -Съдът трябва да е предпазен чрез подходящо заземяване или да е изолиран от систематачрез изолационно съединение.
Наличност на склад НАЛИЧЕН НА СКЛАД
Обем 50 литра
Налягане на въздуха 1.5 bar


ИНСТРУКЦИИ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :

 

СЕРТИФИКАТ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :