ПРОМОЦИИ

4BLOCKm 4/9

Многостъпална потопяема помпа , подходяща за дълбоки сондажи и кладенци . СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
698.00 лв.

Водна помпа PQm 60

Периферна помпа със странично засмукване. Тmax = 90 C СПЕЦИАЛНА ЦЕНА !
145.00 лв.

Водна помпа 2CPm 25/16B

Двустъпална центробежна помпа с висок напор и дебит . Подходяща за за захранване на поливни системи , семейни хотели , малки кооперации . ПРОМО ЦЕНА !!!
710.00 лв.
всички промоции

GC 310 вертикален

•Това е мембранен разширителен съд за работа в система за студена вода. Системата трябва да бъде защитена от подходящ предпазен вентил. •Монтирайте разщирителния съд на сухо място. •Производителят не е отговорен за каквито и да било водни щети причинени от течове на вода. •Внимание : Грешно монтиран предпазен клапан би довел до експлозия на съда в случай на неизправност в системата, което от своя страна би довело до материални щети, сериозни човешки наранявания или смърт. •Преди да монтирате или да обслужвате този съд или водната система уверете се че е изключено електрическото захранване към помпата или контролната кутия. •Монтажът трябва да отговаря на местните и държавни изисквания за такива инсталации. •Уверете се , че сте предпазили съда , тръбопровода и всички части на системата от отрицателни температури. •Ако мембранният съд се поставя на мястото на стоманен подцинкован съд, уверете се , че сте премахнали съществуващата система за контрол на въздуха.
Наличност на складПО ЗАПИТВАНЕ
Обем310 литра
Налягане на въздуха0,5 bar под налягане на включване на водната помпа


 Проверете напомпването на съда с въздух с обикновен манометър за гуми.

Налягането трябва да бъде равно или 0.1 ч 0.2 bar по-малко от настройките на пресостата за включване на помпите.

 

Налягане на 

Налягане на 

Предварително 

включване  (bar)

изключване  (bar)

заредено налягане

1,4

2,8

1,3 bar

2

3,5

1,9 bar

2,8

4

2,6 bar

 

  1. Поставете кашона на земята .
  2. Отворете дъното и дръпнете съда докато се види основата.
  3. Монтирайте необходими фитинги като нипел , тетка и др.
  4. Изправете и махнете кашона и предпазната торба.
  5. Поставете съда на мястото , на което трябва да се монтира.
  6. Ако пода е неравен , необходимо е той да се изравни.
  7. Свържете тръбите в съответствие с държавните изисквания. Размерът на тръбите от съда до инсталацията , трябва да е същият както размера на тръбата от помпата до съда.

 

 

Настройка на Пресостата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Днес много пресостати имат фиксиран диферент от 1.4 bar със само един винт за регулиране на налягането на включване .Налягането на включване плюс това на диферента е равно на това на изключване.
  • Не напомпвайте с въздух съда над желаното от вас налягане на включване. Преди да стартирате помпата , проверете налягането на въздуха с обикновен манометър за гуми. Работните настройки на налягането трябва да се правят само на винта за регулиране на налягането на включване.
  • За тези пресостати , които имат  винт за регулиране на диферента на налягането се препоръчва той да не се пипа. Настройвайте само налягането на включване.