ПРОМОЦИИ

Водна помпа 2CPm 25/16B

Двустъпална центробежна помпа с висок напор и дебит . Подходяща за за захранване на поливни системи , семейни хотели , малки кооперации . ПРОМО ЦЕНА !!!
990.00 лв.

Водна помпа JSWm 1AX-N

Хидрофорна помпа - самозасмукваща. СПЕЦИАЛНА ЦЕНА!
355.00 лв.

Водна помпа DAVIS

Потопяема водна помпа с периферно работно колело !!! Висок напор и добър дебит , лесен монтаж , подходяща за водоснабдяване на семейни къщи и вили !! * Промоцията е валидна до изчерпване на количествата !!! ...
770.00 лв.
всички промоции


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАЦИОНАРНА ВОДНА ПОМПА 


ВНИМАНИЕ !!! АКО НЯМАТЕ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПОТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАНИ  СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА  МОНТАЖ  И  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА ПОМПАТА  ВИ ! САМО ТОГАВА ВАЖАТ ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ!   

По правило да се спазват инструкциите на фирмата -производител или фирмата-вносител. 

Дадената по-долу инструкция да се използва само ако не противоречи на инструкцията на производителя или ако няма такава. 

І. Какво трябва да се направи след доставката на помпата?     

     1. Веднага да се разопакова помпата и да се сравнят данните от табелката с данните на помпата ,която е поръчана. Ако има повреди по опаковката или помпата веднага  се обадете на продавача. 

      2. Да се подготви кладенеца или резервоара за монтаж на помпата.     

      3. Да се подготви помещението за монтаж на помпата според: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА МОНТАЖ НА ХИДРОФОРИ  И ПОМПИ.            

      4.Изисквания при  монтаж на помпи в помпено помещение.

    а) при еднокорпусно изпълнение 

При монтажа на помпения агрегат да се осигури здраво закрепване към фундамента (пода) като за намаляване на предавания шум и вибрации да се използват гумени тампони или цяла гумена подложка с вграден текстил. По изключение за малки помпени агрегати с мощност до 1,5 kW се допуска окачване на капронови въжета за три точки от конструкцията, при монтиране в помещения защитени от пряко слънчево греене (най-често в кладенци с достатъчно голям диаметър при наличието на вградени стъпала). Поради голямата влажност в кладенците използването на твърдо окачване с болтове и гайки не е желателно поради затруднен демонтаж и бърза корозия на крепежните елементи.

     б) При двукорпусно изпълнение на помпения агрегат.

Да се спазват инструкциите за монтаж и експлоатация на фирмата производител! 

Да се използва смукателна тръба с диаметър по-голям или най-малко равен на диаметъра на смукателния отвор на помпата.При дебити до 9m/3h да се използват самозасмукващи помпи с вградена ежекторна степен серия JSW , PKS и PLURIJET при смукателни тръбопроводи със смукателна дълбочина до:

            - 9 метра при обща дължина на тръбата  до 9 метра,

           -  2 метра при обща дължина на тръбата  25 метра   /с увеличаване на общата дължина на тръбата смукателната дълбочина намалява по линеен закон./

Центробежните помпи (едно и многостъпални) серии CP, HF , NGA, F , 2CP , 3-4CP нямат самозасмукващи свойства и да се използват по изключение при  смукателни височини до 7 метра .

От смукателя до помпата, смукателният тръбопровод да няма обратни наклони и сифони, които се обезвъздушават трудно.

Смукателят да има мрежа с отвори не по-малки от 0,4 мм. Използването на мрежа с по-малки отвори и допълнителни мрежи затруднява силно работата на помпата, като увеличава опасността от запушване.

Смукателят да се монтира най-малко на 20 см от дъното и от страничните стени на водоема.

За лесна смяна на смукателя в края на вертикалната част на смукателната тръба да се монтира холендър.

При водоизточници с течаща вода, носеща пясък, да се предвиди по възможност използване на система от междинни утаители и преливници за ограничаване попадането на частици в зоната на засмукване. Утаителите да се почистват редовно от попадналия в тях пясък.

Връзките по смукателния тръбопровод да се изработят със запояване или резби с уплътнител. 

       Внимание!!!

     Използването на бързи връзки с полиетиленови тръби и гъвкави армирани смукателни тръбопроводи е нежелателно поради опасност от разхерметизиране. 

       Внимание !!!

        Най-малката нехерметичност по смукателната част на помпата може да доведе до промяна на параметрите на помпата, включително до незасмукване.

В райони с много твърда вода и механични примеси, възвратният клапан на смукателя да се подменя профилактично на всеки две години.

 

При необходимост ни потърсете на : тел/факс 052 613 482 или sales@ranchobg.com

 

Не допускайте да попадне вода
директно върху помпата!
Смукателната тръба трябва да е с
лек наклон към водоизточника !
Укрепете входящата и изходяща
тръба !
Преди пускане на помпата проверете дали захранващото напрежение е 220 V + 10% и поставете сътветстващ ел. предпазител !
При пускане на помпата проверете дали посоката на въртене на двигателя съвпада с указаната на входа ! Преди пускане на помпата напълнете корпуса и смукателната част с вода !
Ако температурата на околната среда падне под 0°С източете водата от помпата и изключете ел захранването ! Ако помпата не е работила дълго време е необходимо да се развърти ротора ( както е показано на Fig.8).
След като помпата е свързана се проверяват всички тръбни връзки за да не се допусне всмукване на въздух или теч ! Помпата трябва да е заземена към ел.инсталацията! Използвайте трижилен кабел, а щепселът и контакта да са тип шуко!
 
Замерването на налягане и дебит се извършва на изхода на водната помпа!